Bowing 9

b9stpaulBowing 9 är en folkstråkorkester bestående av några av Sveriges mest framstående folkstråkare som spelar sin egenkomponerade musik.

2011 kom gruppens första skiva ”Force majeure” på skivbolaget Dimma

Länge hade de längtat efter en stor folkmusikensemble att skriva musik för, och bestämde sig för att starta en orkester av professionella stråkmusiker. Bowing 9 såg dagens ljus för första gången i en replokal i Bromma, och musik fanns det redan gott om. Så fort det hade beslutats att man skulle ha orkestern som en experimentverkstad för kompositionsidéer så satte åtta av bandets medlemmar igång att skriva för glatta livet. I början repade man in musik för några av kompositörernas examenskonserter från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, och den musiken tillsammans med några andra verk spelade orkestern även på exempelvis Korröstämman och vid invigningen av konsertserien vid Forsby Kvarn i Uppland.

Under 2009 fick Bowing 9 ytterligare en medlem, samt ett kompositions-stöd från Kulturrådet för att skriva en helt ny repertoar av folkmusik för stråkorkester. Musiken uruppfördes i november 2009 i St Paulskyrkan på Mariatorget i Stockholm, samt på Konserthuset i Katrineholm.

Soundet är unikt i sitt slag, och orkestersättningen inbjuder till helt andra sorters klanger än man ”normalt” hör i folkmusiksammanhang. Musiken är svår att genrebestämma, och beroende på vems verk man för tillfället spelar så kan orkestern låta på många olika sätt. När de åtta kompositörerna i Bowing 9 presenterar sina alster kan det blir allt från dansanta melodier till sällsamt vaggande epos.